Bezpłatny dojazd do klienta na terenie Trójmiasta - przed i po naprawie

Zadzwoń

Godziny otwarcia

8:00 - 18:00

Certyfikaty

Zmiany na rynku IT zachodzą błyskawicznie i nawet ukończone studia informatyczne nie stanowią już dziś gwarancji posiadania bieżącej wiedzy informatycznej. 

Do osiągnięcia stabilnej pozycji w branży IT niezbędne jest nieustanne poszerzanie umiejętności teoretycznych i praktycznych z równoczesną możliwością udokumentowania swoich kwalifikacji.

Microsoft Certified Professional

Certyfikat MCP pozwala na sprawdzenie i potwierdzenie poziomu umiejętności pracy z produktami i technologiami Microsoft. Dzięki temu posiadacze takich certyfikatów wyróżniają się w branży IT i są uznawani za wysokiej klasy specjalistów, którzy potrafią skutecznie wdrażać rozwiązania biznesowe oparte na technologiach Microsoft, zarówno w swojej rodzimej firmie, jak i u klienta. Certyfikat MCP to potwierdzenie wiedzy i doświadczenia. Jest on uznawany w branży informatycznej przez pracodawców, klientów oraz innych specjalistów IT.

Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)

Tytuł MCDST świadczy o umiejętnościach wspierania użytkowników Microsoft Windows XP i rozwiązywania problemów pojawiających się w środowiskach działających w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP.

MCITP Enterprise Support Technician

Certyfikat Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Support Technician potwierdza wysoki poziom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania i wspierania systemu operacyjnego Windows Vista. Kandydaci powinni być biegłymi we wdrażaniu Windows Vista, zarządzaniu bezpieczeństwem, rozwiązywaniu problemów sieciowych oraz powinni posiadać 3 letnie doświadczenie w pracy w dziale help desku drugiego poziomu.

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Certyfikat MCITP potwierdza specjalizację w danej dziedzinie i pozwala uznać posiadacza za eksperta w zakresie efektywnej pracy z rozległą gamą technologii Microsoft.

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Programy certyfikacyjne Microsoft Certified Technology Specialist umożliwiają profesjonalistom wyspecjalizowanie się w wybranych technologiach oraz wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. Tytuł MCTS potwierdza umiejętności w zakresie implementowania, budowania, analizowania i rozwiązywania problemów w rozwiązaniach opartych na określonej technologii Microsoft.

MCTS Microsoft Windows Vista Configuration

Tytuł Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Vista, Configuration stanowi potwierdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w komunikacji sieciowej i działania aplikacji w systemie Windows Vista.

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

w trakcie…

Brakujący egzamin (70-291)

Certyfikat Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie administracji środowiskami działającymi w systemach Microsoft Windows i usuwaniu ewentualnych problemów.

Szkolenia przygotowują do zdawania egzaminów upoważniających do otrzymania certyfikatów Microsoft. Zajęcia na szkoleniach prowadzone są przez autoryzowanych trenerów posiadających tytuł Microsoft Certified Trainer.

MS-2285 Installing, Administering, and Configuring Microsoft Windows XP Professional

Cel szkolenia:
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu administrowania systemem Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności niezbędnych do instalacji, zarządzania i utrzymania systemu Microsoft Windows XP Professional. Poznanie elementów ułatwiających codzienną obsługę Microsoft Windows XP Professional.

MS-2261 Supporting Users Running Microsoft Windows XP Desktop Operating Systems

Cel szkolenia:
Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu administrowania systemem Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności niezbędnych do instalacji, zarządzania i utrzymania systemu Microsoft Windows XP Professional. Przedstawienie dostępnych sposobów komunikacji i zasad konfiguracji systemu Microsoft Windows XP Professional do pracy w sieci. Poznanie elementów wpływających na pracę systemu oraz ułatwiających codzienną obsługę Microsoft Windows XP Professional. Zdobycie umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów związanych z pracą systemu..

MS-2262 Supporting Users Running Applications on Microsoft Windows XP

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi wspieranie użytkowników pracujących z aplikacjami w Microsoft Windows XP. Zdobycie umiejętności pozwalających na wykrywanie i rozwiązywanie problemów z podstawowymi aplikacjami wykorzystywanymi na stacjach klienckich z systemem Windows XP.

MS-5115AL Installing and Configuring the Windows Vista Operating System

Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Windows Vista. Zdobycie umiejętności pozwalających na przeprowadzenia instalacji oraz migracji do Windows Vista. Nauczenie podstawowych czynności w pracy z systemem Windows Vista. Zapoznanie z konfiguracją przeglądarki internetowej.

MS-5116AL Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications

Cel szkolenia:
Zapoznanie z konfiguracją aplikacji i narzędzi w systemie Windows Vista. Zdobycie umiejętności pozwalających na konserwacje i optymalizację systemu operacyjnego Windows Vista. Nauczenie konfiguracji aplikacji Windows Vista Media oraz aplikacji produkcyjnych Windows Vista. Zapoznanie z ustawieniami Windows Vista do pracy na komputerach przenośnych i komputerach Tablet PC.

MS-2392 Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie z modelami warstwowymi OSI i TCP/IP. Nauczenie zasad adresowania hostów w sieciach opartych o TCP/IP. Zdobycie umiejętności tworzenia sieci, podsieci i nadsieci. Zapoznanie ze sposobami przyznawania adresów IP. Nauczenie sposobów przechwytywania ruchu sieciowego. Zapoznanie ze sposobami rozpoznawania nazw w sieciach TCP/IP.

MS-2396 Implementacja, zarządzanie i konserwacja infrastruktury sieciowej w Windows 2003 Server: usługi sieciowe

Cel szkolenia:
Zapoznanie z podstawowymi usługami sieciowymi. Nauczenie konfiguracji i zarządzania usługą DHCP. Zdobycie umiejętności związanych z konfiguracją i zarządzaniem usługami odpowiedzialnymi za rozpoznawanie nazw. Zapoznanie z trasowaniem i jego rolą w infrastrukturze sieciowej. Nauczenie konfiguracji dostępu zdalnego do sieci. Zdobycie umiejętności pozwalających na zabezpieczenie ruchu w sieci.

Firma Microsoft wypracowała uznawany na całym świecie program certyfikacyjny. Uzyskanie certyfikatu Microsoft potwierdza ściśle określony poziom wiedzy z zakresu produktów i technologii Microsoft. Osoby legitymujące się certyfikatem IT rozpoznawane są jako najwyższej klasy specjaliści, którzy potrafią wdrażać i utrzymywać zaawansowane rozwiązania Microsoft.

Certyfikaty Microsoft są uznawane na całym świecie, dlatego nazywamy je „międzynarodowym prawem jazdy na rynku IT”.

 Ace Lab

Ace Lab, to światowy lider w dziedzinie odzyskiwania danych oraz produkcji narzędzi do odzyskiwania danych z dysków twardych, SSD oraz nośników wykorzystujących pamięci Flash-NAND. Firma Ace Lab została założona w 1992 r. w Rostowie nad Donem przez dwóch wybitnych specjalistów w zakresie odzyskiwania danych – Wadima Morozowa i Andrieja Tarachtieluka. W 2013 r. została uruchomiona spółka zależna AceLab Europe s. r. o. w Pradze, której zadaniem jest obsługa klientów z Unii Europejskiej.

Bogate doświadczenie założycieli oraz wielu innych zatrudnionych w Ace Lab specjalistów zostało wykorzystane do produkcji wyspecjalizowanych narzędzi z rodziny PC-3000, które praktycznie nie mają konkurencji. Kontrolery PC-3000 przewyższają wszystkie inne rozwiązania pod względem niezawodności, skuteczności, efektywności i możliwości bezpośredniej pracy z uszkodzonymi dyskami. Umiejętne i ostrożne posługiwanie się tymi narzędziami pozwala odzyskiwać dane przy minimalnym ryzyku pogorszenia stanu nośnika. Programowe możliwości klonowania wybranych fragmentów dysku umożliwiają przyśpieszenie procesu odzyskiwania danych oraz ograniczenie obciążenia nośnika.

Klienci korzystający z urządzeń PC-3000 mogą liczyć na wsparcie techniczne producenta, dostęp do materiałów edukacyjnych oraz zasobów bazy danych oprogramowania układowego dysków. Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane.